Marketing Вторник, 02.03.2021, 20:09
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Kitabxana | Регистрация | Вход
» Меню сайта

» Категории каталога
Maraqlı məlumatlar [25]

» Наш опрос
Оцените мой сайт
Cavabların sayı: 1321

Главная » Файлы » Məlumatlar » Maraqlı məlumatlar

Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il Dövlət Büdcəsi haqqında Qanunu
[ ] 17.10.2008, 20:32

                    A Z Ə R B A YC A N R E SP U B L İ K A S I N I N
                                                      Q A N U N U

                          Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il dövlət büdcəsi

                                                          haqqında

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 7 392 500,0 min manat, xərcləri 8 518 900,0 min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 7 134 500,7 min manat, yerli gəlirləri 257 999,3 min manat və mərkəzləşdirilmiş xərcləri 7 605 576,1 min manat, yerli xərcləri 913 323,9 min manat) məbləğində təsdiq edilsin.

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulur:

                                       (min manatla)
2.1. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi 750 000,0
2.2. Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi 2 280 000,0
2.3. Əlavə dəyər vergisi 1 725 000,0
2.3.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə
malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi
745 000,0
2.4. Aksiz 450 000,0
2.4.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə
malların idxalına görə aksiz
85 000,0
- 6 -
2.5. Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi 110 000,0
2.6. Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi 30 000,0
2.7. Yol vergisi 29 500,0
2.7.1. xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri
sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi
3 500,0
2.8. Mədən vergisi 137 000,0
2.9. Sadələşdirilmiş vergi 63 000,0
2.10. Gömrük rüsumları 266 500,0
2.11. Dövlət rüsumu 52 000,0
2.12. Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların
icarəyə verilməsindən icarə haqqı
4 000,0
2.13. Vergi olmayan sair gəlirlər 203 000,0
2.14. Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət
müəssisə və obyektlərinin altındakı
torpaqların icarəyə verilməsindən
daxilolmalar
3 500,0
2.15. Xarici dövlətlərin hökumətlərinə verilmiş
kreditlər üzrə daxilolmalar
448,0
2.16. Səhmlərində dövlətin payı olan banklardan
və digər kredit təşkilatlarından alınan
dividendlər
26 496,0
2.17. Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti
ilə kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər
üzrə daxilolmalar
1 615,4
2.18. Qeyri-maliyyə dövlət müəssisələrindən alınan
dividendlər 4 000,0
2.19. Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar 1 100 000,0
2.20. Büdcədən verilmiş kreditlər üzrə
daxilolmalar 5 007,6
2.21. Təkrar borc sazişləri üzrə daxilolmalar 3 333,0
2.22. Aksiz markalarının satışından daxilolmalar 1 900,0
- 7 -
2.23. Ciddi hesabat blanklarının satışından
daxilolmalar 200,0
2.24. Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən
daxilolmalar 136 000,0
2.25. Vahid xəzinə hesabının qalığının (sərbəst
qalığın) idarəetməyə verilməsindən
daxilolmalar
10 000,0

Maddə 3. Müəyyən edilsin ki, “Avtomobil Yolları” Məqsədli

Büdcə Fondu dövlət büdcəsinin aşağıdakı mədaxil mənbələri hesabına
formalaşır:
3.1. Yol vergisi 29 500,0
3.2. Mülkiyyətində və ya istifadəsində olan
avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük
daşımalarını həyata keçirən şəxslər
tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi
11 500,0
3.3. İdxal olunan minik avtomobillərinə tətbiq
edilən aksizlər 50 000,0
3.4. İdxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə
tətbiq edilən gömrük rüsumu
30 000,0
3.5. Azərbaycan Respublikası ərazisində
beynəlxalq avtomobil daşımalarını
tənzimləyən icazənin verilməsi üçün
tutulan dövlət rüsumu
3 500,0
3.6. Nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən
motonəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və
yarımqoşquların illik texniki baxışdan
keçirilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu
5 500,0

Maddə 4. Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il dövlət

büdcəsinə vergi daxilolmaları Azərbaycan Respublikasının Vergi
Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş vergi dərəcələrinə uyğun olaraq
hesablanır.

Maddə 5. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və

qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt
(satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış
qiyməti arasındakı fərqdən 30 faiz həcmində yığım müəyyən olunur.
- 8 -

Maddə 6. Xam neftin bir barelinin ixrac qiymətinin 50 ABŞ

dollarından çox olan hissəsinə 75 faiz həcmində yığım müəyyən edilir.

Maddə 7. Bu Qanunun 5-ci maddəsi ilə müəyyən olunmuş yığım

dövlət büdcəsinə, 6-cı maddəsi ilə müəyyən olunmuş yığım isə
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fonduna köçürülür.

Maddə 8. Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il dövlət

büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirləri aşağıdakı mənbələrdən
göstərilən normativlər üzrə ayırmalar hesabına formalaşır:

8.1. Bakı şəhəri üzrə gəlirlərdən («Avtomobil Yolları»

Məqsədli Büdcə Fonduna aid edilənlərdən başqa)
98,39
faiz

8.2. Aşağıdakı mənbələr üzrə daxilolmalardan:

Gömrük rüsumları, Azərbaycan Respublikasının
ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi
və aksiz (Naxçıvan Muxtar Respublikasının gömrük
orqanları tərəfindən toplanılanlardan başqa), dövlət
əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və
obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə
verilməsindən daxilolmalar, xarici dövlətlərin
hökumətlərinə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar,
səhmlərində dövlətin payı olan banklardan və digər
kredit təşkilatlarından alınan dividendlər,
Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə
kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə
daxilolmalar, qeyri-maliyyə dövlət müəssisələrindən
alınan dividendlər, Dövlət Neft Fondundan
daxilolmalar, aksiz markalarının satışından
daxilolmalar, ciddi hesabat blanklarının satışından
daxilolmalar, dövlət büdcəsindən verilmiş kreditlər
üzrə daxilolmalar, təkrar borc sazişləri üzrə
daxilolmalar, dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş
xərclərindən maliyyələşən büdcə təşkilatlarının
ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar, Vahid xəzinə
hesabının qalığının (sərbəst qalığın) idarəetməyə
verilməsindən daxilolmalar, “Avtomobil Yolları”
Məqsədli Büdcə Fondunun gəlirləri

Maddə 9. Şəhər və rayonların yerli gəlirlərinə aşağıdakılar

verilir:
9.1. Bakı şəhəri üzrə “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə
Fonduna aid edilənlərdən və yerli xərclərdən maliyyələşən təşkilatların
büdcədənkənar daxilolmalarından başqa gəlirlərin 1,61 faizi;
9.2. Digər şəhər və rayonlar üzrə (“Avtomobil Yolları” Məqsədli
Büdcə Fonduna aid edilənlərdən başqa) gəlirlərin 100 faizi.
Maddə 10. Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il dövlət
büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri
səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir.

Göstəricilər Məbləğ

(manatla)

10.1. Ümumi dövlət xidmətləri 748.264.354,0

10.1.1. qanunvericilik və icra hakimiyyəti,
yerli özünüidarəetmə
orqanlarının saxlanılması xərcləri
258.300.651,0
10.1.2.
beynəlxalq təşkilatlara üzvlük
haqqı xərcləri 9.608.224,0
10.1.3. elm xərcləri 64.624.829,0
10.1.4. başqa kateqoriyalara aid
edilməyən ümumi dövlət xidməti
xərcləri
24.743.817,0
10.1.5. dövlət borcuna və öhdəliklərinə
xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər
195.086.833,0
10.1.6. yerli (bələdiyyə) büdcələrə verilən
dotasiya 3.500.000,0
10.1.7. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
büdcəsinə verilən dotasiya 192.400.000,0
10.2. Müdafiə 1.019.770.607,0
10.2.1. müdafiə qüvvələri 939.631.161,0
10.2.2. milli təhlükəsizlik 75.635.895,0
10.2.3. müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində
tətbiqi tədqiqatlar 2.686.870,0
10.2.4. digər kateqoriyalara aid edilməyən
xərclər 1.816.681,0
10.3. Məhkəmə hakimiyyəti, hüquqmühafizə
və prokurorluq 501.722.216,0
10.3.1. məhkəmə hakimiyyəti 36.913.110,0
10.3.2. hüquq-mühafizə 427.045.790,0
10.3.3. prokurorluq 37.245.019,0
10.3.4. digər kateqoriyalara aid edilməyən
xidmətlər 518.297,0
10.4. Təhsil 973.837.900,0
10.4.1. məktəbəqədər və ibtidai təhsil 71.536.355,0
10.4.2. natamam və orta təhsil 575.898.377,0
10.4.3. internat və xüsusi məktəblər 38.249.591,0
10.4.4. texniki-peşə məktəbləri və liseylər 50.696.870,0
10.4.5. ali təhsil 97.428.944,0
10.4.6. təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar 3.641.355,0
10.4.7. təhsil sahəsində digər xidmətlər 136.386.408,0
10.5. Səhiyyə 331.993.525,0
10.5.1. poliklinikalar və ambulatoriyalar 52.093.956,0
10.5.2. xəstəxanalar 184.611.188,0
10.5.3. səhiyyə sahəsində digər xidmətlər 6.585.464,0
10.5.4. səhiyyə sahəsində tətbiqi
tədqiqatlar 2.562.835,0
10.5.5. səhiyyə sahəsinə aid edilən digər
xidmətlər 86.140.082,0
10.6. Sosial müdafiə və sosial təminat 741.140.470,0
10.6.1. sosial müdafiə xərcləri 720.841.969,0
10.6.1.1. Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Sosial Müdafiə
Fonduna dövlət büdcəsindən
ayırmalar (transfert)
350.000.000,0
10.6.2. sosial təminat xərcləri 20.298.501,0
10.7. Mədəniyyət, incəsənət,
informasiya, bədən tərbiyəsi və
digər kateqoriyalara aid edilməyən
sahədə fəaliyyət
130.190.859,0
10.7.1. mədəniyyət və incəsənət sahəsində
fəaliyyət 68.848.872,0
10.7.2. radio, televiziya və nəşriyyat 37.078.899,0
10.7.3. bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və
turizm 22.002.794,0
10.7.4. digər kateqoriyalara aid edilməyən
fəaliyyət 2.260.294,0
10.8. Mənzil və kommunal təsərrüfatı 120.398.128,0
10.8.1. mənzil təsərrüfatı 13.031.268,0
10.8.2. kommunal təsərrüfatı 103.961.597,0
10.8.3. su təsərrüfatı 3.054.066,0
10.8.4.
mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə
bağlı digər xidmətlər 351.197,0
10.9. Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı,
balıqçılıq, ovçuluq və ətraf
mühitin mühafizəsi
267.401.695,0
10.9.1. kənd təsərrüfatı 251.150.049,0
10.9.2. meşə təsərrüfatı 7.969.556,0
10.9.3. balıqçılıq və ovçuluq 1.682.581,0
10.9.4. ətraf mühitin mühafizəsi 1.841.566,0
10.9.5. hidrometeorologiya tədbirləri 4.757.943,0
10.10. Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar 2.838.572.022,0
10.10.1. tikinti 2.833.851.724,0
10.10.1.1. dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu
(investisiya xərcləri) 2.822.000.000,0
10.10.2. faydalı qazıntılar 4.720.298,0
10.11. Nəqliyyat və rabitə 77.514.981,0
10.11.1. nəqliyyat 77.398.288,0
10.11.2. rabitə 116.693,0
10.12. İqtisadi fəaliyyət 165.465.713,0
10.12.1. iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti 37.500.000,0
10.12.2. iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri 36.101.423,0
10.12.3. çoxsahəli inkişaf layihələri 91.864.290,0
10.13. Əsas bölmələrə aid edilməyən
xidmətlər 602.627.530,0
10.13.1 məqsədli büdcə fondları 180.000.000,0
10.13.1.1
“Avtomobil Yolları” Məqsədli
Büdcə Fondu 130.000.000,0
10.13.1.2
“Dövlət zəmanəti ilə alınan
borcların təminat fondu” 50.000.000,0
10.13.2. ehtiyat fondları 254.600.000,0
10.13.2.1. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Ehtiyat Fondu 154.000.000,0
10.13.2.2. Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu 100.600.000,0 
10.13.3. əsas bölmələrə aid edilməyən sair
xərclər 168.027.530,0

Maddə 11. Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il dövlət

büdcəsinin xərclərinin 4 761,2 mln. manatı cari xərclər, 3 673,8 mln.

manatı əsaslı xərclər, 83,9 mln. manatı kreditlərə xidmətlə bağlı
xərclərdir.

Maddə 12. Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il dövlət

büdcəsinin xərcləri funksional və iqtisadi təsnifatın paraqrafları
səviyyəsində bu Qanunun əlavəsində verilmiş məbləğlərdə təsdiq
edilsin.

Maddə 13. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə

gəlirlər 5.000.000.000,0 manat, o cümlədən şəhər və rayonların yerli
gəlirlərinə aid olan məbləğ 254.025.726,0 manat, “Avtomobil Yolları”
Məqsədli Büdcə Fonduna aid olan məbləğ 46.500.000,0 manat, yerli
xərcləri 909.350.264,0 manat olmaqla, yerli gəlir və xərcləri
tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılan vəsait
655.324.538,0 manat təsdiq edilsin.
Həmin şəhər və rayonların yerli xərclərindən maliyyələşən
təşkilatların büdcədənkənar gəlirləri 3.973.618,0 manat, xərcləri

3.973.618,0 manat təsdiq edilsin.


Maddə 16. Azərbaycan Respublikasının 2008-ci ildə daxili dövlət
borclanma limitinin yuxarı həddi 500 000,0 min manat, xarici dövlət
borclanma limitinin yuxarı həddi 2 400 000,0 min manat təsdiq edilsin.

Maddə 17. Büdcə daxilolmalarının vəziyyətindən asılı

olmayaraq, əməkhaqqı, əməkhaqqına üstəlik, pensiya, başqa sosial
müavinətlər və ödənişlər, dövlətin daxili və xarici borclarına xidmətlə
bağlı xərclər müdafiə olunmuş xərc maddələridir.

Maddə 18. Əməkhaqqı, əməkhaqqına üstəlik, pensiya, başqa

sosial müavinətlər və ödənişlər, dövlətin daxili və xarici borclarına
xidmətlə bağlı xərclər, dərman və ərzaq alınması xərc maddələri ilk
növbədə, sonra isə gəlirlərin daxil olmasından asılı olaraq və kəsirin
müəyyən olunmuş həddi nəzərə alınmaqla, digər xərc maddələri üzrə
nəzərdə tutulmuş xərclər maliyyələşdirilir.

Maddə 19. Dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddi 1 126 400,0 min

manat məbləğində təsdiq edilsin. Onun maliyyələşdirilməsi 2007-ci il 31
dekabr tarixinə vahid xəzinə hesabının qalığının bütün məbləği
(məqsədli təyinatlı maliyyələşmələr istisna olmaqla), özəlləşdirmədən və
dövlət istiqrazlarının daxili və xarici bazarlarda satışından
daxilolmalar hesabına həyata keçirilsin.

Maddə 20. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun

gəlirləri nəzərə alınmadan, Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il
icmal büdcəsinin kəsiri 3 303 905,0 min manat məbləğində müəyyən
edilsin.

Maddə 21. Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il icmal

büdcəsinin xərclərinin yuxarı həddinin məbləği 10 192 055,6 min manat
müəyyən edilsin.

Maddə 22. Bu Qanun 2008-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 noyabr 2007-ci il
№ 484-IIIQ


Категория: Maraqlı məlumatlar | Добавил: marketing
Просмотров: 2272 | Загрузок: 0 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 1
19.11.2011
1. pervin718 () [Материал]
ozellesdirin ozellesdirin sonrada ay daa yeniden satin alaq kooperativler yaradaq deyin

Имя *:
Email *:
Код *:
» Форма входа

» Поиск

» Друзья сайта
Gougle.Ru Рейтинг
Рейтинг коммерческих и информационных сайтов России
Google Pagerank Checker

» Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Copyright MyCorp © 2021